Zarząd

Funkcja/stanowisko: Imię: Nazwisko:
Prezes Zenon Turek
V-ce Prezes Tomasz Bartłomiejczyk
Skarbnik Aneta Kaźmierczak

Skład Komisji Rewizyjnej: